tools

תיק המעסיק

כלי בו ירשמו כל הכניסות של אותו המעסיק לפורטל, מי נכנס, ip של מי שנכנס, הקלטות של כל הטלפונים, פרטי אנשי קשר, מעקב שינוי סיסמאות, מסמכים, קבצים שהעלה ועוד.

כלי זה ישרת את שירות הלקוחות של היצרן.